<< HOME accueil
wie_zijn_wijwoongelegenhedeninscrijvingensociale_dienstcontactlinks
introductie
voorwaarden
inschrijvingsprocedure
opvolging van het dossier

Formulieraanvraag
De formulieraanvraag gebeurt uitsluitend schriftelijk op het volgende adres.
Vergeet niet uw volledige gegevens in de brief (of mail) te vermelden. Uw inschrijvingsformulier zal u uitsluitend per post worden toegestuurd.

Invullen van het formulier
Bij het invullen van het formulier, zal u worden gevraagd :

•  Het u overgemaakte document (origineel) volledig in te vullen ;
•  Het te laten ondertekenen door alle meerderjarigen van uw gezin ;
•  Het aantal OVM’s te preciseren waarvoor u zich kandidaat stelt ;
•  Het aantal OVM’s te preciseren waarvoor u zich kandidaat stelt :

  • samenstelling van het gezin ;
  • een attest op naam van het kinderbijslagfonds of het OCMW voor elk kind ten laste ;
  • het inkomstenbewijs voor alle gezinsleden, behalve voor de kinderen ten laste ;
  • het bewijs dat minstens één lid van het gezin ingeschreven is in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.
• Gelieve het formulier en de bijlagen aangetekend op te sturen of deze af te geven in onze kantoren.

Nazicht van uw dossier
Na ontvangst van uw inschrijvingsdossier, zullen wij onderzoeken of het compleet is.
Indien niet, zullen wij u schriftelijk om de ontbrekende gegevens verzoeken. Uw dossier wordt vervolgens gecontroleerd door de sociaal afgevaardigde van de BGHM die zal toezien op de naleving van de wetgeving.

 

  Lakense Haard - Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel - tel : 02 479 00 48 - fax : 02 478 49 36 - info@flh.brussels Plan du site | Sitemap FR - NL
home