<< HOME accueil
wie_zijn_wijwoongelegenhedeninscrijvingensociale_dienstcontactlinks
introductie
voorwaarden
inschrijvingsprocedure
opvolging van het dossier

Voor u de inschrijvingsprocedure als kandidaat-huurder opstart, is het aangeraden vooraf te bekijken of u beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden, te weten :

•  Geen enkel gezinslid is eigenaar ;

•  Uw belastbaar netto-inkomen ligt niet hoger dan het voorziene plafond (meer info hierover op de site van de BGHM) ;

•  U was in geen geschil verwikkeld met onze OVM ;

•  Minstens één gezinslid van de kandidaat-huurder, dat geen kind ten laste is, is ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister (meer info hierover op de site van de BGHM) ;

Uw inschrijvingsdossier moet worden ingediend bij een OVM van het Brussels Gewest en u mag slechts één enkele inschrijvingsaanvraag indienen.
  Lakense Haard - Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel - tel : 02 479 00 48 - fax : 02 478 49 36 - info@flh.brussels Plan du site | Sitemap FR - NL
home