<< HOME accueil
wie_zijn_wijwoongelegenhedeninscrijvingensociale_dienstcontactlinks
wie zijn ze?
wat doen ze?
waar vindt u ze?

De taken van het team van de vzw zijn heel uiteenlopend omdat zij zowel aan individuele als gemeenschappelijke begeleiding doen.

Individuele sociale begeleiding
Informeren en communiceren om de huurders en kandidaat-huurders een beter begrip te verschaffen van de sector sociale huisvesting in het algemeen en de werking van de Lakense Haard in het bijzonder. De informatie beperkt zich echter niet tot de rechten en plichten van de huurder, maar probeert nuttige antwoorden te geven op elke individuele vraag.

Luisteren, begrijpen en proberen de moeilijkheden op te lossen van enerzijds de huurders en kandidaat-huurders op persoonlijk vlak, en anderzijds van het leven in gemeenschap, wat niet altijd gemakkelijk is in grote gemeenschappelijke gebouwencomplexen.

Het recht op wonen veilig stellen door een te grote schuldenlast aan te pakken. Oplopende schulden zijn heel dikwijls de oorzaak van achterstallige huur. Indien de huurder zich isoleert en opsluit, riskeert hij uitzetting. De sociaal assistenten brengen deze huurders in moeilijkheden dan ook een bezoek om het contact te herstellen. Vervolgens kunnen budgetbeheer en schuldbemiddeling worden overwogen. Sinds juni 2000 heeft de vzw Modelwijk haar erkenning bekomen als instelling voor schuldbemiddeling.

De nodige hulp bieden aan de ouderen. Deze groep behoeft soms bijzondere aandacht. Ze worden geholpen met hun aanvraag tot specifieke begeleiding bij de bevoegde diensten, zoals een huishoudhulp, maaltijden aan huis, vestiging in een bejaardentehuis.

De dienst doet kortom het volgende:

  • informatie bieden inzake alle vragen die verband houden met de woning (inschrijving, verhuis, rechten en plichten van de huurders, VIHT, enz.)
  • helpen bij de administratieve afhandeling (werkloosheid, ziekenfonds, belastingen, enz.)
  • oplossen van buurtconflicten en conflicten met de verhuurder
  • doorsturen naar specifieke diensten (gezinshulp, socioprofessionele integratie, schuldbemiddeling, budgetbeheer, )
  • verbeteren van de sfeer (wijkfeest, onthaal van nieuwe huurders, enz.)
  • sensibiliseren voor maatschappelijke uitdagingen (netheid, milieu, veiligheid, energiebesparing, enz.)
  • toezien op de netheid van de gemeenschappelijke ruimten

De vzw Modelwijk beschikt eveneens over een team van arbeiders. Het onderhoudsteam ziet toe op de netheid van de omgeving en de gemeenschappelijke ruimten van het woningbestand. Zij garanderen ook de snelle opvolging van de aanvragen voor interventies die vallen onder de verantwoordelijkheid van de vzw.

  Lakense Haard - Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel - tel : 02 479 00 48 - fax : 02 478 49 36 - info@flh.brussels Plan du site | Sitemap FR - NL
home