<< HOME accueil
wie_zijn_wijwoongelegenhedeninscrijvingensociale_dienstcontactlinks
samengevat...
de sector
de partners
de Lakense Haard

De vzw Modelwijk is de sociale dienst van de Lakense Haard. Deze geprivilegieerde partner staat in voor de sociale begeleiding van huurders en kandidaat-huurders.

De vzw Cité Culture is belast met het beheer van het cultureel centrum dat zich op het binnenplein van de Modelwijk bevindt. Op het programma: workshops, concerten, theater, festivals, improvisatie en andere vormen van amusement.

Voor twee Projecten voor Sociale Cohesie (PSC) werkt men nauw samen met de Lakense Haard en de vzw Modelwijk. Het PSC Quartier Nord en het PSC Léopold worden geleid door vzw’s die een overeenkomst hebben getekend met de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM) Lorebru en de Lakense Haard en ook de vzw Modelwijk.

Zij willen vooral opnieuw een band creëren tussen de bewoners van eenzelfde wijk door dialoog, solidariteit, tussen de generaties en de culturen, en burgerparticipatie.

De Adviesraad van de Huurders, beter bekend onder de naam Cocolo, werd opgericht na een gewestelijke beslissing. De raad is samengesteld uit 15 personen die om de 3 jaar door de huurders van de Lakense Haard worden verkozen. Deze vertegenwoordigers van de huurders verdedigen het gemeenschappelijk belang bij de instanties van onze maatschappij. Samen met de beheerders van de Lakense Haard onderzoeken zij alle collectieve aspecten verbonden aan het beheer van de maatschappij. Ze delen hun opmerkingen, suggesties en eventueel hun bezwaren mee betreffende de aangebrachte onderwerpen, met name de berekeningswijze van huurgelden en kosten, de jaarrekeningen, de onderhouds- en renovatiecontracten van het woningbestand, de projecten van heraanleg rond de gebouwen, enz. De onderwerpen zijn steeds heel uiteenlopend.

De Cocolo telt twee vertegenwoordigers met raadgevende stem binnen de Raad van Bestuur van de maatschappij.

Verschillende huurdersverenigingen zijn actief op verschillende sites van de Lakense Haard. Door de jaren heen is er een echte samenwerking ontstaan tussen deze verenigingen en de Haard.

De leden van deze verenigingen zijn heel vaak al vele jaren huurders bij de Lakense Haard. Zij staan vrijwillig ten dienste van de bewoners, en zij hebben als missie om de huurders van de Lakense Haard te informeren, te helpen en amusement te bieden. Zij werken aan een constructieve dialoog met de maatschappij en de overheid, teneinde de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren.

Sinds de oprichting van Cocolo, richten deze actieve huurders hun inspanningen op de goede sfeer onder de buren en de organisatie van het wijkfeest.

Zij zijn aanwezig op verschillende sites:

•  L'ALCM - Association des Locataires de la Cité Modèle.

•  BOWAWA - Jean de Bologne, De Wand en Wannekouter.

•  COMITÉ ÎLOT - Zone Bockstael.

•  L'HÉLIPAN - Helihaven, Antwerpsesteenweg.

•  COMITÉ MELLERY.

Indien u contact met hen wenst op te nemen of hen wenst te vervoegen, zal de Federatie van huurders u alle nuttige gegevens en inlichtingen bezorgen.

De Federatie der Huurders groepeert de diverse huurdersverenigingen van de Lakense Haard (zie hierboven). Zij coördineert de acties van de lokale verenigingen en helpt hen bij hun projecten.

De Federatie der Huurders van de Lakense Haard, Kroonveldstraat 46 (dichtbij het E. Bockstaelplein), is elke dinsdag geopend van 15u tot 18u of op afspraak : 0475 972 488 / Fax : 02 478 98 77 - fedloc@gmail.com.

 

  Lakense Haard - Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel - tel : 02 479 00 48 - fax : 02 478 49 36 - info@flh.brussels Plan du site | Sitemap FR - NL
home