<< HOME accueil
wie_zijn_wijwoongelegenhedeninscrijvingensociale_dienstcontactlinks
samengevat...
de sector
de partners
de Lakense Haard

De huisvesting behoort momenteel tot de bevoegdheid van de Gewesten. Vanaf 1990 richtte het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ter herstructurering van verschillende openbare instellingen, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) op. De BGHM houdt controle en administratief toezicht op de activiteiten en het beheer van de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s). De Brusselse regering benoemt een Staatssecretaris voor Huisvesting, die de BGHM opdraagt de gewestelijke reglementeringen door de OVM’s te doen respecteren, zoals o.a. de nieuwe Huisvestingscode.

De maatschappelijk afgevaardigde ziet erop toe dat de regels worden nageleefd die betrekking hebben op de sociale opdrachten van de OVMís van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De functie van maatschappelijk afgevaardigde bestaat sinds 1994. Zij is uniek in BelgiŽ. De maatschappelijke afgevaardigde valt rechtstreeks onder de BGHM. Hij vormt de ogen en de oren van de maatschappij binnen de OVMís.

Dagdagelijks Ö De maatschappelijk afgevaardigde controleert de inschrijvings- en toekenningsvoorwaarden van de woningen, en de afgevaardigde ziet erop toe dat de berekening van de huur en de lasten wordt gerespecteerd. Hij kan de beheerorganen van de OVMís dwingen om alle punten te behandelen die het algemeen belang schaden. Hij geeft een oordeel en advies inzake sociale materie en hij antwoordt op de vragen om informatie.

Hij behandelt eveneens het beroep ingesteld door de huurders.

De bedrijfsrevisor wordt benoemd door de Algemene Vergadering van de OVM en controleert de naleving van de boekhoudkundige procedures. Hij brengt jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering van het resultaat van zijn onderzoek. Hij kan beleidsmedewerker van de BGHM zijn.

 

  Lakense Haard - Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel - tel : 02 479 00 48 - fax : 02 478 49 36 - info@flh.brussels Plan du site | Sitemap FR - NL
home