<< HOME home
verhuis_inonderhoudom_te_helpenverhuis_uitcontactlinks
De sociale dienst

De vzw Modelwijk is de sociale dienst van de Lakense Haard. Deze geprivilegieerde partner staat in voor de maatschappelijke begeleiding van de huurders en de kandidaat huurders.

De vzw kan u dus helpen bij de administratieve procedure of indien u vragen hebt betreffende uw woning.

De verantwoordelijken van de gebouwen

De verantwoordelijken van de gebouwen zijn aanwezig in de flats van de wijken Helihaven-Antwerpen, Mellery en De Wand- Wannecouter.

Als verantwoordelijken van de vennootschap hebben zij de taak om het gebouw te onderhouden en ervoor te zorgen dat het in goede staat verkeert. Zij fungeren ook als contact- en onthaalpersoon.

Zij kunnen u een antwoord bieden op de vele vragen die u zich stelt met betrekking tot uw woning. Aarzel niet om met hen contact op te nemen.

De verantwoordelijken van de gebouwen garanderen dat bepaalde gemeenschappelijke ruimten van het gebouw zullen worden schoongemaakt. Aanvullend dient elke huurder ook in te staan voor een deel van deze schoonmaak.

Zij zijn van dienst van 8 tot 12 u en van 13 u tot 17 u. Behoudens in dringende gevallen dienen deze uren te worden nageleefd.

Waar kunt u hen vinden?

Conciërgewoningen indien u woont
Antwerpsesteenweg 150 (inkomhal) Antwerpsesteenweg 150
Helihavenlaan 31
Antwerpsesteenweg 152 (inkomhal) Antwerpsesteenweg 152
Antwerpsesteenweg 154
Helihavenlaan 35 (inkomhal) Helihavenlaan 35
Helihavenlaan 33
Mellerystraat 11 (Gelijkvloerse verdieping) Mellerystraat
Mathieu Desmaréstraat
De Wandstraat 80 De Wandwijk – Mutsaardwijk
Antwerpsesteenweg 63 (inkomhal) Antwerpsesteenweg 61
Antwerpsesteenweg 63
De huurdersverenigingen

Er zijn verschillende huurdersverenigingen actief op de verschillende sites van de Lakense Haard. Door de jaren heen ontstond er een echte samenwerking tussen deze verenigingen en de Haard.

De leden van deze verenigingen zijn heel vaak al meerdere jaren huurders bij de Lakense Haard. Zij staan vrijwillig ten dienste van de bewoners en hun missie bestaat erin de huurders van de Lakense Haard te informeren, te helpen en te vermaken. Zij doen er alles aan om te komen tot een constructieve dialoog met de vennootschap en de overheid, teneinde de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren.

Sinds Adviesraad voor de huurders er is richten deze actieve huurders hun inspanningen op het contact tussen de buren en de organisatie van het wijkfeest.

Zij zijn aanwezig op verschillende sites:

  • De ALCM – Vereniging van de Huurders van de Modelwijk.
  • De HÉLIPAN – Helihavenwijk - Antwerpen.
  • BOWAWA - Jean de Bologne, De Wand en Wannecouter.
  • COMITÉ ÎLOT - Zone Bockstael.
  • COMITÉ MELLERY.

Indien u hen wenst te contacteren of te vervoegen, dan zal de Huurdersfederatie u alle gegevens en nuttige informatie bezorgen.

De Federatie van de huurders overkoepelt de verschillende huurdersverenigingen van de Lakense Haard (hierboven). De Federatie coördineert de acties van de lokale verenigingen en helpt hen bij hun projecten.

De permanentiedienst van de Federatie van de huurders van de Lakense Haard vindt u aan de Kroonveldstraat 46 (vlakbij het de E. Bockstaelplein) elke dinsdag van 15 tot 18 u op afspraak: 0475 972 488. Fax: 02 478 98 77 – fedloc@gmail.com.

Cocolo – Adviesraad van de huurders

De Adviesraad van de Huurders, beter gekend onder de naam Cocolo, ontstond op basis van een gewestelijke beslissing. De raad bestaat uit 15 mensen die om de 3 jaar werden verkozen door de huurders van de Lakense Haard. Deze vertegenwoordigers van de huurders verdedigen het algemeen belang bij de instanties van onze vennootschap. Zij onderzoeken met de bestuurders van de Haard alle gemeenschappelijke aspecten die te maken hebben met het beheer van de vennootschap. Zij delen hun opmerkingen, voorstellen en eventueel hun tegenkanting mee met betrekking tot de onderwerpen die worden aangehaald, met name, de berekeningsmethode van de huur en de lasten, de jaarrekeningen, de onderhouds- of renovatiecontracten van het onroerend goed, de herinrichtingsprojecten rond de gebouwen en tal van andere zaken. De waaier onderwerpen is bijzonder ruim.

Cocolo beschikt over twee vertegenwoordigers die zetelen met een raadgevende stem in de Raad van Bestuur van de vennootschap.

Geschil – verhaal

Elke Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) wordt gecontroleerd door een maatschappelijke afgevaardigde aangesteld door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), die instaat voor de voogdij van de OVM.

BGHM
Jourdanstraat 45 – 55
1060 Brussel
Tel : 02/533.19.11
Fax : 02/533.19.00

De maatschappelijk afgevaardigde controleert de inschrijvings- en toekenningsvoorwaarden van de woningen, hij ziet erop toe dat de berekening van de huur en de lasten juist verloopt. Hij kan de beheerorganen van de OVM dwingen om alle punten te behandelen die het algemeen belang schaden. Hij geeft zijn oordeel en advies inzake sociale aangelegenheden en hij beantwoordt de informatieaanvragen.

Deze afgevaardigde beslist niet over een beslissingsorgaan binnen de OVM, maar kan in geval de regels door deze laatste niet worden nageleefd, beroep instellen bij de voogdij-instantie, de BGHM.

Elke klacht, betreffende het niet naleven van de reglementering kan via een aangetekend schrijven worden gericht aan de Lakense Haard ter attentie van de maatschappelijk afgevaardigde. Deze hoort de partijen en kan een oplossingsvoorstel formuleren in het kader van een uitspraak.

  Lakense Haard - Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel - tel : 02 479 00 48 - fax : 02 478 49 36 - info@flh.brussels Plan du site | Sitemap FR - NL