<< HOME home
verhuis_inonderhoudom_te_helpenverhuis_uitcontactlinks
Bewoningregels
Verzekeringen
Energiebesparingen
CO†: een giftig gas
Onderhoud van gemeenschappelijke delen
Vuilnisbakken en afvalsortering
Reparaties of herstellingen
Wachtdiensten
Bewoningregels
Volgens de bestaande wetgeving worden de ruimtes uitsluitend voor woongebruik gehuurd.

De woonruimte moet als goede huisvader worden gebruikt, dit houdt in :
  • in ere houden van de ruimtes,
  • regelmatig onderhoud,
  • uitvoering van kleine herstellingen door de huurder.
Aan de woonruimte mag niets worden verbouwd zonder schriftelijke toestemming van de maatschappij.

Instructiereglement en huishoudelijk reglement
Het instructiereglement wordt overhandigd bij de ingaande plaatsbeschrijving. Dit reglement is in zekere zin de gebruiksaanwijzing van uw nieuw appartement.

Het huishoudelijk reglement wordt bij het huurcontract gevoegd. Het is een document dat u hebt ondertekend, het is dus contractueel en goedgekeurd. Het wordt ook opgelegd door de vigerende wetgeving binnen de sector van de sociale huisvesting.

Samen met het huurcontract omvat het de basisregels die de eigenaar en de huurder dienen na te leven en definieert het ieders rechten en plichten.

U vindt er tevens alle details betreffende het betalen van de huur en van de lasten, het onderhoud en het gebruik van de infrastructuur.

Het huurcontract dat de huurders moeten ondertekenen bevat een bepaling die de aanwezigheid verbiedt van dieren die gevaarlijk of hinderlijk zijn.

Deze bepaling houdt in dat†:

  • Het houden van gezelschapsdieren is toegelaten;
  • Alle reglementen, in het bijzonder betreffende de hygiŽne, moeten worden nageleefd;
  • Bij klachten van buren wegens lawaai of geur zal de openbare huisvestingsmaatschappij stappen ondernemen om deze hinder te doen ophouden door u desnoods van rechtswege te verplichten u van het/de betrokken dier/en te ontdoen.
  Lakense Haard - Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel - tel : 02 479 00 48 - fax : 02 478 49 36 - info@flh.brussels Plan du site | Sitemap FR - NL