<< HOME home
verhuis_inonderhoudom_te_helpenverhuis_uitcontactlinks
Bewoningregels
Verzekeringen
Energiebesparingen
CO : een giftig gas
Onderhoud van gemeenschappelijke delen
Vuilnisbakken en afvalsortering
Reparaties of herstellingen
Wachtdiensten

CO of koolstofmonoxide is een kleur- en geurloos gas dat gevaarlijk kan zijn. CO-vergiftiging is nog steeds de eerste doodsoorzaak bij ongevallen in België.

Indien u in uw appartement één van de volgende apparaten gebruikt:

 • Een gasconvector om u te verwarmen;
 • Een boiler om warm water te produceren;
 • Een gemengde verwarmingsketel aangesloten op een schoorsteen, voor de verwarming en het warm water,

is het nuttig om enkele veiligheidsregels te kennen om ongevallen te vermijden!

Uitleg…

Deze apparaten werken op aardgas om warmte te produceren, maar ze geven ook giftige stoffen af die normaal worden verwijderd door uw schoorsteen.

Bij een slechte verbranding kan de rook CO bevatten. Het is dit gas dat bijzonder gevaarlijk is voor de gezondheid.

Het vrijkomen van schadelijke stoffen kan optreden indien:

 • Uw verwarmingsapparaat defect is;
 • De verluchting van het lokaal niet voldoende is of werd afgesloten;
 • Er een probleem is met de schoorsteen.
Wat kunt u doen om het risico op vergiftiging te vermijden:
 • De apparaten die werken op gas jaarlijks laten onderhouden alsook de schoorsteen.
 • Zorg ervoor dat de ruimtes waar deze apparaten staan goed verlucht zijn.
 • De deur van de badkamer waarin een boiler werkt niet sluiten.
 • Nooit een verluchtingsrooster afsluiten (badkamer, keuken).
 • De verwarming ’s nachts uitschakelen (in uw kamer) of indien u afwezig bent.
 • De verschillende ruimten van uw appartement minstens één keer per dag verluchten (door het venster te openen).
 • Een arts inschakelen in geval van misselijkheid, hoofdpijn, walging en onverklaarbare vermoeidheid, duizeligheid of bewustzijnsverlies.

Door die paar eenvoudige regels na te leven, beperkt u sterk het risico op CO-vergiftiging!

  Lakense Haard - Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel - tel : 02 479 00 48 - fax : 02 478 49 36 - info@flh.brussels Plan du site | Sitemap FR - NL