<< HOME home
verhuis_inonderhoudom_te_helpenverhuis_uitcontactlinks
Bewoningregels
Verzekeringen
Energiebesparingen
CO: een giftig gas
Onderhoud van gemeenschappelijke delen
Vuilnisbakken en afvalsortering
Reparaties of herstellingen
Wachtdiensten
De gemeenschappelijke delen

Het bij uw contract gevoegd huishoudelijk reglement stipuleert dat de huurder belast is met het onderhoud van de gemeenschappelijke delen (hallen, overlopen, trappen, gangen, verschillende lokalen, kelders, ).

Elke huurder is dus verantwoordelijk voor zijn leefomgeving!

Uw overloop, uw gang en de trappen moeten steeds netjes blijven. Elke week is er een huurder verantwoordelijk voor het onderhoud van de overloop.

De weekverdeling voor de schoonmaak per appartement wordt opgehangen in de gemeenschappelijke ruimtes van uw gebouw. Indien dit niet het geval is, dan wordt de informatie vermeld in het instructiereglement dat u werd bezorgd op het ogenblik van de plaatsbeschrijving.

Ook voor uw woning geldt dat u deze moet onderhouden.

Wij herinneren u eraan dat u ook verantwoordelijk bent voor uw huisdier en voor de mensen die u binnenlaat in uw appartement.

Zorg ervoor dat de gangen en de doorgangen vrij zijn. Gelieve niets achter te laten in de gemeenschappelijke ruimtes. Fietsen, kinderwagens, gemotoriseerde voertuigen of meubels moeten worden geplaatst in de daarvoor voorziene ruimtes.

In geval van nalatigheid met betrekking tot de schoonmaak, zullen onze diensten moeten tussenkomen. Dit uitgevoerd werk bedraagt minstens 40 en zal dan worden gefactureerd aan de overtreders.

  Lakense Haard - Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel - tel : 02 479 00 48 - fax : 02 478 49 36 - info@flh.brussels Plan du site | Sitemap FR - NL