<< HOME home
verhuis_inonderhoudom_te_helpenverhuis_uitcontactlinks
Bewoningregels
Verzekeringen
Energiebesparingen
CO : een giftig gas
Onderhoud van gemeenschappelijke delen
Vuilnisbakken en afvalsortering
Reparaties of herstellingen
Wachtdiensten

Voor elk probleem met betrekking tot de liften kunt u gratis bellen naar het nummer 0800/170.70.
In geval van dringende technische problemen belt u tijdens de kantooruren naar de Lakense Haard op het nummer 02/479.00.48 of op het nummer 02/479.22.42.

Buiten deze uren heeft onze vennootschap een wachtdienst opgericht voor het geval dit absoluut noodzakelijk zou zijn. Het telefoonnummer is 0800/230.27.

Deze dienst werd enkel opgericht om efficiënt en snel te kunnen ingrijpen bij ernstige problemen die geen uitstel dulden, zoals:

 • Verwarming die uitvalt in de winter
 • Aanzienlijke schade ingevolge een storm
 • Zware infiltratie bij een onweer
 • Breuk van waterleiding of verwarming
 • Verstopping van een vuilnisschacht in een gebouw
 • Geen elektriciteit in het hele gebouw
 • Schade ingevolge een brand
 • enz.

Deze wachtdienst treedt niet op voor niet dringende aanvragen of voor aanvragen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder, zoals:

 • het vergeten van sleutels;
 • een probleem met de elektriciteit in het appartement;
 • een verstopte gootsteen of WC;
 • enz.

Elke tussenkomst van de wachtdienst die valt onder de verantwoordelijkheid van de bewoner zal aan de huurder worden gefactureerd aan een uurtarief van minstens € 62, waarbij er nog een verplaatsingsforfait komt van minstens € 25.

  Lakense Haard - Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel - tel : 02 479 00 48 - fax : 02 478 49 36 - info@flh.brussels Plan du site | Sitemap FR - NL