<< HOME home
verhuis_inonderhoudom_te_helpenverhuis_uitcontactlinks
Bewoningregels
Verzekeringen
Energiebesparingen
CO : een giftig gas
Onderhoud van gemeenschappelijke delen
Vuilnisbakken en afvalsortering
Reparaties of herstellingen
Wachtdiensten

Wanneer u in uw woning schade vaststelt die moet worden hersteld, kunt u een beroep doen op de technische regie van de Lakense Haard. Die voert automatisch interventies uit die ten laste zijn van de eigenaar. Voor tussenkomsten die tot de verantwoordelijkheden van de huurder behoren, kunt u ook een beroep doen op een externe onderneming.

De verantwoordelijkheden

Iedereen heeft de plicht om zorgzaam en respectvol om te gaan met de woning die aan hem of regelmatig moet onderhouden.

Het Burgerlijk Wetboek voorziet op het vlak van de wetgeving voor huurhuizen dat “de kleine en middelgrote herstellingen” ten laste zijn van de huurder.

Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor de volgende zaken en dat u daar ook de kosten voor de tussenkomsten moet voor dragen:

 1. Alle schade die u hebt berokkend en die niet te maken heeft met een normale huurslijtage (deze valt uiteindelijk ten laste van de Lakense Haard).
 2. Alle kleine onderhoudswerken en herstellingen die dienen te gebeuren in uw woning. Een niet beperkende lijst van werken ten laste van u wordt hierna bij wijze van voorbeeld opgesomd.
Onderhoud ten laste van de huurder

Keuken, badkamer en toiletten

 • De kraandichtingen vervangen;
 • De siliconedichtingen onderhouden (gootsteen, wastafel, badkuip, douche);
 • De leidingen, wc’s, gootsteen, wastafel, douche en badkuip ontkalken, ontstoppen en schoonmaken met geschikte producten;
 • Het spoelmechanisme onderhouden;
 • De aansluitingsstukken van de wc vernieuwen;
 • Defecte stoppen en kettinkjes vervangen;
 • Indien nodig de wc-bril vervangen;
 • Sporen van roest, kalk, enz. van uw installaties verwijderen;
 • De afzuigkap schoonmaken en de lamp vervangen;
 • De verluchtingsroosters schoonmaken;
 • De aansluitingsbuis van het fornuis op de gasinstallatie laten vervangen (zie uiterste gebruiksdatum op de buis);

Alle ruimten van uw woning

 • De muren verven of behangen;
 • De plafonds verven;
 • De lampen vervangen;
 • Uw radiatoren regelmatig ontluchten;
 • Regelmatig de knoppen van de radiatoren bedienen en niet dichtdraaien in geval van vorst;
 • Geen verf aanbrengen op elektrische contacten, schakelaars of plinten;
 • Het raamwerk en de vensters schoonmaken;
 • De scharnieren, sloten en handvaten van de deuren en de vensters invetten;

Andere uiteenlopende tips

 • Uw apparaat laten onderhouden (boilers en heetwatertoestel) één keer per jaar teneinde de instelling te controleren, het apparaat te ontkalken en de kwaliteit na te gaan van de afvoerbuizen van de verbrande gassen;
 • De schoorsteen laten schoonmaken en jaarlijks de afzonderlijke convectoren onderhouden;
 • Onze diensten op de hoogte brengen indien er kakkerlakken aanwezig zijn. Wij zullen de dienst van de Stad Brussel contacteren die gratis een specifieke behandeling komt doen;
 • De condensatiesporen schoonmaken met bleekwater;
 • De terrassen en de balkons onderhouden en schoonmaken;
 • De privétuinen onderhouden (gras maaien, hagen snoeien, enz. …)
Wat moet u doen ?

Als u een beroep wil doen op de diensten van de Lakense Haard voor een reparatie, neem dan contact op met de technische dienst die uw vraag zal noteren.

Als u een beroep doet op onze regie moet u, uit respect voor het uitvoerend personeel, hen in goede omstandigheden ontvangen en hun taak vergemakkelijken.

De interventieplaatsen moeten ontruimd zijn voor makkelijke toegang tot de te repareren uitrusting. Ten slotte moet uw woonruimte correct zijn onderhoude; onze teams hebben trouwens instructies gekregen om elke interventie, in een vuil of slecht onderhouden appartement, te weigeren en dit onmiddellijk aan de verantwoordelijken te melden.

Facturatie

Indien u een beroep doet op onze diensten voor een tussenkomst betreffende een element dat onder uw verantwoordelijkheid valt als huurder, dan zal er een factuur worden opgesteld. Dit bedrag zal worden meegedeeld op een huurbetalingsbericht. U kunt steeds een prijsopgave vragen voor de werken. Via de post zal u dan een antwoord krijgen toegestuurd.

Het bedrag van de factuur wordt bepaald door de verantwoordelijke van de Technische Dienst op basis van strikte regels. Arbeiders zijn niet bevoegd om u te garanderen dat de werken gratis zullen zijn en ook niet om u een prijsindicatie te geven over het bedrag van de tussenkomsten.

Op het einde van de werken wordt u uitgenodigd om de interventie-aanvraag te tekenen die u wordt voorgelegd door de arbeider. Uw handtekening betekent niet dat u akkoord bent met een eventuele betaling. De handtekening bewijst enkel dat de werken vermeld op het document goed werden uitgevoerd.

Opgelet, tussenkomsten in uw appartement voor werken die door u moeten worden gedragen, zijn heel duur, al zijn de tarieven in de privé-sector nog veel hoger en de wachttijden dikwijls langer dan bij de regie van onze maatschappij. Onze maatschappij beheert ook bijna 3000 woongelegenheden en u zal toch enig geduld moeten opbrengen nadat uw aanvraag is ingediend...

  Lakense Haard - Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel - tel : 02 479 00 48 - fax : 02 478 49 36 - info@flh.brussels Plan du site | Sitemap FR - NL