<< HOME home
verhuis_inonderhoudom_te_helpenverhuis_uitcontactlinks
Huurcontract
Huur en lasten
Plaatsbeschrijvingen
Overdracht en opening
van tellers

Adreswijziging
Magnetische badge
De huur

De huur wordt berekend overeenkomstig een regionale reglementering die strikt van toepassing is. Voor de berekening houdt men rekening met:

 • Uw gezins- en financiŽle situatie,
 • Het type van woning dat u betrekt.

Het huurbedrag verschilt voor elke huurder. U vindt alle informatie over de berekening van de huur op de SLRB-website.

Elk jaar op 1 januari wordt deze huur geÔndexeerd en herberekend. Om de huur elk jaar op 1 januari te kunnen aanpassen, hebben wij elk jaar een bewijs van uw inkomsten nodig.

Een wijziging tijdens het jaar?

U dient ons elke wijziging in uw gezins- en financiŽle situatie te melden.

e aanpassing van de nieuwe huurprijs zal slechts in werking treden tijdens de 2de maand vanaf de ontvangst van de documenten.

 1. Indien de samenstelling van uw gezin wijzigt, dan dient u ons de volgende zaken te bezorgen:
  • de nieuwe samenstelling van het gezin
  • voor een nieuw kind: de geboorteakte
  • voor een nieuwe volwassene: het bewijs van inkomsten of een bewijs dat men naar school gaat
  • in geval van overlijden: de overlijdensakte en de huidige inkomsten van de overlevende echtgenoot of van de aangegeven samenwonende (werkloosheid, ziekenfonds, pensioen of OCMW).
 2. Indien uw financiŽle situatie wijzigt, dient u de bewijzen van uw inkomsten te bezorgen, met name:
  • een fotokopie van het uittreksel van de rol (belastingen)
  • een bewijs van vervangingsinkomens (OCMW, ziekenfonds, werkloosheid, Vierge noire, pensioen,Ö)
  • een bewijs dat men school loopt voor wie meer dan 18 jaar oud is.

De lasten

Net als de huur worden de lasten berekend volgens een gewestelijke reglementering die strikt van toepassing is.

Zij kunnen variŽren van gebouw tot gebouw, naargelang de infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld. Over het algemeen staan er op uw huurdocument twee soorten lasten:

 1. De algemene lasten
  Zij hangen af van de geboden service in het gebouw dat u betrekt (lift, verantwoordelijken voor de gebouwen, verlichting, schoonmaak, enz.) en ook van andere kosten (verzekering, bewakingsdienst, enz.). De details van deze lasten staan elk jaar vermeld op het betalingsbericht van de maand juni.
 2. De kosten voor verwarming, gas en water
  Indien onze vennootschap instaat voor de levering hiervan in het gebouw dat u betrekt, dan doet een gespecialiseerd bedrijf een keer per jaar een meteropname om uw kosten te berekenen voor water, gas en verwarming. Om te vermijden dat u de totale factuur in ťťn keer zou moeten betalen, rekent de Lakense Haard elke maand voorschotten aan die op uw huurafrekening vermeld staan.
  Van zodra die meteropname is gebeurd, evalueren wij in maart uw verbruik voor het voorbije ďverwarmingsjaarĒ (vanaf 1 april tot 31 maart). De voorschotten die u elke maand hebt betaald worden dan afgetrokken van uw totale verbruiksfactuur. Het verschil zal worden opgeŽist of terugbetaald, naargelang u al dan niet voldoende voorschotten hebt betaald. Die verrekening gebeurt tijdens de maand juni.

De betaling

In het begin van de maand ontvangt u een detail van de verschuldigde bedragen met een overschrijvingsformulier. De op deze afrekening vermelde bedragen moeten voor de 10de van de maand worden betaald.

U kunt uw huur betalen via een bankdomiciliŽring. Waardoor er aan de bank opdracht wordt gegeven om de bedragen te betalen die wij van u eisen).

Neem in geval van betalingsmoeilijkheden contact op met de boekhoudafdeling van de vzw Modelwijk. Deze diensten geven u alle nodige adviezen om u te helpen.

  Lakense Haard - Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel - tel : 02 479 00 48 - fax : 02 478 49 36 - info@flh.brussels Plan du site | Sitemap FR - NL