<< HOME home
verhuis_inonderhoudom_te_helpenverhuis_uitcontactlinks
Huurcontract
Huur en lasten
Plaatsbeschrijvingen
Overdracht en opening
van tellers

Adreswijziging
Magnetische badge
Wanneer gebeurt dit?
Na de betaling van de huurgarantie en de eerste huur wordt een afspraak gemaakt om in uw aanwezigheid een ingaande plaatsbeschrijving op te maken. De datum van deze plaatsbeschrijving wordt door de FLH-infodienst bepaald. Bij deze gelegenheid krijgt u de sleutels overhandigd.

Waarvoor dient een plaatsbeschrijving?
Om samen de staat van het appartement te onderzoeken en eventuele gebreken of stoornissen vast te stellen.

Als u het appartement verlaat wordt de ingaande plaatsbeschrijving vergeleken met de uitgaande plaatsbeschrijving. Op deze manier wordt u alleen de schade als gevolg van uw bewoning van het appartement aangerekend.

Wie moet aanwezig zijn?
U moet persoonlijk aanwezig zijn op de plaatsbeschrijving. Als u wenst kunt u zich laten vertegenwoordigen door een vastgoedexpert van uw keuze, weliswaar op uw kosten. Indien u in de onmogelijkheid verkeert om aanwezig te zijn, kunt u zich laten vertegenwoordigen door een persoon van uw keuze mits er een schriftelijke volmacht is.

Naast de uiteenlopende praktische informatie zal de verantwoordelijke van de Lakense Haard u een reglement overhandigen met instructies die specifiek zijn voor uw nieuwe woonst, en die alle richtlijnen omvat die essentieel zijn om de woonst te betrekken.

kunt ons schriftelijk binnen de maand elke eventuele opmerking overmaken die niet zou zijn vermeld in de plaatsbeschrijving.

Deze informatie wordt onderzocht en wordt bij de ingaande plaatsbeschrijving gevoegd.

Gas- en elektriciteitsmeters
U moet op eigen kosten de elektriciteitsmeter (en in sommige gevallen de gasmeter) laten openen door Electrabel.

  Lakense Haard - Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel - tel : 02 479 00 48 - fax : 02 478 49 36 - info@flh.brussels Plan du site | Sitemap FR - NL