<< HOME home
verhuis_inonderhoudom_te_helpenverhuis_uitcontactlinks
Huurcontract
Huur en lasten
Plaatsbeschrijvingen
Overdracht en opening
van tellers

Adreswijziging
Magnetische badge
Watertellers

Twee gevallen kunnen zich aandienen:

  1. De teller behoort toe aan de Brusselse intercommunale voor waterdistributie en sanering (Hydrobru) : wij geven hen uw gegevens door met de stand van de meteropname op het ogenblik van de ingaande plaatsbeschrijving. Hydrobru zal instaan voor de facturatie van uw waterverbruik.
  2. De Lakense Haard is eigenaar van de waterteller: wij factureren uw verbruik via de lasten vermeld op uw huurafrekening.
Elektriciteitstellers

De distributie en de facturatie worden opgemaakt door een private dienstverlener die u dient te kiezen.

  1. U dient dus ofwel uw huidige leverancier op de hoogte te brengen van uw adreswijziging opdat hij u verder elektriciteit zou leveren.
  2. Ofwel wenst u te veranderen van leverancier. In dit geval beëindigt u uw huidig contract door uw leverancier minstens 1 maand op voorhand in te lichten. U dient dan een nieuwe overeenkomst af te sluiten met een bedrijf van uw keuze.

In beide gevallen dient u de EAN-codes door te geven van de tellers van de vorige en van de nieuwe woning.

Indien u hulp nodig hebt om een leverancier te vinden, dan kan Infor Gaz Elec u informeren en u gratis adviseren bij deze procedure. Het betreft een niet commercieel informatiecentrum dat werd opgericht op initiatief van het Collectif Solidarité Contre l’Exclusion asbl en dat wordt gefinancierd met steun van het Brussels Gewest.

Gastellers

Ook hier zijn er twee scenario’s mogelijk:

  1. 5. Indien u in de Modelwijk, aan de Antwerpsesteenweg, Helihavenlaan, Mellerystraat, Mathieu Desmaréstraat, Emile Delvastraat (enkel de nrs. 75 tot 87 en 154 tot 160), Fransmanstraat, Victor Mabillestraat, Fineaustraat of Stevens Delannoystraat woont: de Lakense Haard staat in voor de distributie en de facturatie. U hoeft dan ook niets meer te doen.
  2. 6. Voor de andere bewoners: de stappen die dienen te worden gezet zijn identiek als bij de elektriciteitsteller. 6. U dient dus een contract te ondertekenen met een private leverancier.

Voor alle bijkomende informatie, of indien u niet zeker bent of u wel juist handelt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze diensten!

Indien u hulp nodig hebt om een leverancier te vinden, dan kan Infor Gaz Elec die u informatie kan bieden en u gratis advies kan geven bij deze procedure. Het betreft een niet commercieel informatiecentrum dat werd opgericht op initiatief van het Collectif Solidarité Contre l’Exclusion asbl en dat wordt gefinancierd met steun van het Brussels Gewest.

Een EAN-code? Wat is dat?

Een EAN-code identificeert een leveringspunt (een teller), ofwel voor gas, ofwel voor elektriciteit, dat zich op een bepaald adres bevindt.

In Brussel bestaan alle EAN-codes uit 18 cijfers en beginnen zij met 54 144 89.

U zult dit nummer vinden op uw factuur of door te bellen naar Sibelga. Deze code is onmisbaar voor al uw contacten met uw leverancier of voor elke aanvraag voor tussenkomst met betrekking tot uw aansluitingen of uw tellers.

  Lakense Haard - Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel - tel : 02 479 00 48 - fax : 02 478 49 36 - info@flh.brussels Plan du site | Sitemap FR - NL