<< HOME home
verhuis_inonderhoudom_te_helpenverhuis_uitcontactlinks
Verhuizing
Opzegging
Uitgaande plaatsbeschrijving
Viht
De verenigingen
Wat is dit?

VIHT is de afkorting van Verhuis Installatie en Huurtoelage. Het gaat om een toelage die weinig bemiddelde huurders moet in staat stellen een ongezonde woning in te ruilen voor een aangepaste woning door hem een tegemoetkoming te geven om de hogere huur en de verhuiskosten gedeeltelijk te dekken.

Voorwaarden om een aanvraag in te dienen:
  • al minstens één jaar in een ongezonde woonruimte leven
  • de ongezonde woonruimte moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen
  • verhuizen naar een aangepaste woonruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • het referentieplafond van het belastbaar inkomen niet overschrijden
  • een aanvraag indienen binnen 6 maanden na uw intrek in de nieuwe woonruimte
  • minstens 18 jaar zijn (of geëmancipeerde minderjarige)
  • niet eerder deze Verhuis Installatie en Huurtoelage (VIHT) hebben gekregen
  • geen eigenaar zijn van een onroerend goed
  • de oude en de nieuwe woonruimte moeten toegankelijk zijn voor de enquêteurs van de administratie.
Toegewezen steun

De verhuis-installatietoelage kan u helpen om in te staan voor uw verhuiskosten. Die toelage wordt slechts één keer toegekend, op het ogenblik dat uw initiële aanvraag wordt ingediend.

De tussenkomst voor de huur kan u worden toegekend indien het bedrag voor de huur van uw nieuwe woning meer bedraagt dan het bedrag van uw vorige woning. Het bedrag van de tussenkomst is beperkt en wordt slechts toegekend voor een duur van 5 jaar. Dit kan in bepaalde onstandigheden verlengd worden.

Waar kunt u uw dossier indienen?

Via een aangetekend schrijven of bezorging met ontvangstbewijs bij het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting.

Voor alle bijkomende informatie en/of om u te helpen om een dossier in te dienen, gelieve contact op te nemen met de maatschappelijke assistenten van de Vzw Modelwijk, maatschappelijke dienst van de Lakense Haard.

  Lakense Haard - Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel - tel : 02 479 00 48 - fax : 02 478 49 36 - info@flh.brussels Plan du site | Sitemap FR - NL